top of page

Hoe gaat Bouwondernemering Lamers om met de digitalisering?

In een wereld waar technologie en innovatie de toon zetten, staat ook de bouwsector aan de vooravond van een digitale revolutie. Bij Lamers Bouwonderneming zijn we ons volledig bewust van het belang van digitalisering en de noodzaak om onze processen te moderniseren. In deze blog delen we graag hoe wij de digitale transformatie aanpakken, de uitdagingen die we tegenkomen en onze visie voor de toekomst.Waarom digitaliseren?

 

Onze inspiratie om digitale wegen in te slaan komt voornamelijk van onze collega’s in Nederland, waar de bouwsector al aanzienlijke stappen heeft gezet in digitalisering. Deze vooruitgang heeft ons gemotiveerd om onze processen te standaardiseren en te digitaliseren voor diverse voordelen. Door alles onder te brengen in een ERP-systeem, en het implementeren van werfopvolgingssystemen, kunnen we nu op de werf foto’s nemen en deze direct doorsturen naar onderaannemers. Dit zorgt voor een efficiënter overzicht en communicatie, zowel op de werf als op kantoor.

 

Uitdagingen en oplossingen

 

Elke verandering brengt uitdagingen met zich mee. Onze reis naar digitalisering is hierop geen uitzondering. We bouwen veel voor de overheid, die strikte richtlijnen hanteert, waardoor het implementeren van een niet op maat geschreven ERP-systeem een uitdaging vormde. Bovendien was het integreren van onze processen binnen de richtlijnen van onze klanten een uitdaging. Door creatief na te denken en nauw samen te werken met onze partners, zoeken we continu naar manieren om deze hindernissen te overwinnen.

 

De impact van digitalisering op ons team

 

Hoewel we ons nog in de beginfase van onze digitale transformatie bevinden, zien we nu al verbeteringen in efficiëntie en productiviteit. Alle relevante informatie, van facturatie tot administratie, is nu gemakkelijk toegankelijk op de werf, wat de werkprocessen aanzienlijk versnelt. Onze boekhouding profiteert ook van deze overstap, met snellere en soepelere processen als resultaat. Om ervoor te zorgen dat ons personeel optimaal gebruik kan maken van de nieuwe digitale tools en systemen, hebben we hen nauw betrokken bij de integratie van het ERP-systeem.

 

De toekomst van digitalisering in de bouw

 

De bouwsector staat aan de vooravond van een digitale transformatie. Wij geloven dat de toekomst ligt in het digitaal opzetten van gebouwen, een praktijk die in Nederland al vruchten afwerpt. Dit proces helpt problemen te identificeren voordat de bouw begint, waardoor vertragingen en extra kosten worden voorkomen. Voor Lamers betekent dit meer voorbereiding voor een vlottere bouw, kortere doorlooptijden en beheersbare kosten.

 

We zijn ervan overtuigd dat digitalisering niet alleen een individuele inspanning is, maar een sectorbrede beweging moet zijn. Het is essentieel dat alle bouwbedrijven in België de handen ineenslaan om te digitaliseren. Dit zal niet alleen de kosten drukken maar ook zorgen voor vooruitgang in de hele sector.

 

Bij Lamers Bouwonderneming zijn we trots op de stappen die we hebben gezet in onze digitale transformatie. We kijken uit naar de toekomst en de verdere ontwikkelingen in deze spannende reis. Samen bouwen we aan een efficiëntere, duurzamere en meer geconnecteerde bouwsector.

Comments


bottom of page